Kohner, Mann & Kailas, S.C. President to Receive Lifetime Achievement Honor